dimarts, 13 de març de 2007

Cançons, un recurs modest i eficaç

Cançons per aprendre, cançons per comprendre, cançons per passar-ho bé.

Hi ha moltes raons per treballar amb cançons a classe de llengües:

1. Connecten amb l'univers emocional
2. Són mostres culturals reals i autèntiques.

3. I al mateix temps són productes intrínsecament interculturals.
4. Estan vinculades a la tradició de la transmissió oral dels aprenentatges.
5. Són un estímul a la comunicació.
6. Permeten integrar diverses habilitats (Comp. Oral, Comp. escrita, Exp. oral, Exp. escrita...etc.)
7. Faciliten la Pedagogia de la diversitat.
8. Portar-les a l'aula no ens ofereix cap dificultat tècnica.

... (i segurament n'hi ha més, deixo oberts els punts, seguiré afegint)

Crec que no donem prou importància a aquest recurs modest i que tenim a l'abast tot i que ens pot resultar d'una utilitat extraordinària.