Palabras tendidas al viento


AQUEST ÉS UN BLOG ADREÇAT BÀSICAMENT AL PROFESSORAT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA. EN ELL HI HA IDEES, RECURSOS, EXPERIÈNCIES I REFLEXIONS DE TOT EL QUE ANAT FET EN AQUEST ÀMBIT DURANT MOLT ANYS. 
EL BLOG POT TAMBÉ INTERESSAR A TOT EL PROFESSORAT DE LLENGÜES EN GENERAL.

Este blog está dirigido básicamente al profesorado de ELE. En él se pueden encontrar ideas, recursos, experiencias y reflexiones de todo mi trabajo en este ámbito durante bastantes años. 
El bog puede interesar también a todo el profesorado de lenguas en general.