dijous, 26 de febrer de 2009

La gravadora digital de veu (II). Petita llista de preguntes més freqüents (FAQ) • Quina és la diferència entre una gravadora digital i un mp3?
 • A la gravadora digital, la qualitat del so és molt millor ; els mp3 són eines per escoltar.

 • Quina és la diferència entre una gravadora digital i un mp4 o un Ipod?
 • Cap, des del punt de vista de la qualitat de la gravació. Bastant, si es pensa en el preu. Les gravadores digitals són més econòmiques perquè no emmagatzemen imatges ni vídeos. Tampoc són llamineres, és a dir no són susceptibles de desaparèixer fàcilment en un entorn escolar)

 • Quina és la diferència entre una gravadora digital i un ordinador amb programa de gravació incorporat?
 • Pel que fa a la qualitat de l'enregistrament, cap. Però amb la gravadora digital es té molta més mobilitat i es pot gravar en qualsevol lloc. Els alumnes poden desplaçar-se a un lloc tranquil per fer la seva gravació mentre la resta de la classe pot fer una altra activitat.

 • En quin format estan els arxius d'audio de la gravadora digital?
 • En les que jo utilitzo , els arxius estan en format WMA que és un format bastant "pesant". Si es volen passar a MP3 (format més lleuger) per tal de penjar-los en un blog es pot fer servir qualsevol programa lliure de transformació d'arxius, per exemple el Swicht

 • Les gravadores digitals ténen reconeixement automàtic de veu i permeten la transcripció de textos àudio a textos escrits?
 • La meva no ho pot fer, sé que al mercat hi ha algun model que ho fa, però que està configurat per reconèixer sobre tot l'anglès. Penso que la transcripció només és necessària si voleu fer recerca a partir de les produccions dels alumnes.

 • Teniu més preguntes?

Continuarà...

dimarts, 24 de febrer de 2009

La gravadora digital de veu (I). La meva eina preferida.


Per què m'agrada?
 • Perquè és petita, lleugera, fàcilment transportable.
 • Perquè és molt fàcil d'utilitzar.
 • Perquè no té cables (que sempre se'm perden o es queden oblidats en els ordinadors)
 • Perquè els arxius de so es descarreguen directament a l'ordinador pel seu port USB.
 • Perquè té un micròfon que es pot incorporar, si es vol, la qual cosa fa que no es gravin els sorolls ambientals. També té uns auriculars que faciliten l'audició.
 • Perquè és assequible, és a dir, relativament econòmica (uns 75€, es pot comprar, si cal, entre diferents departaments)


Què es pot fer amb ella?

 • Gravar les produccions orals dels alumnes.
 • Descarregar-les i emmagatzemar-les en carpetes individuals en un ordinador, construint un arxiu personal amb els seus textos orals. Aquest pot servir de base per a la posterior escolta col.lectiva o individual de les gravacions, per activitats de compresió oral i també, naturalment, per a la co-avaluació i l'auto-avaluació de la llengua oral.
 • Descarregar-les en els mp3 dels mateixos alumnes i que ells mateixos les escoltin i les avaluïn.
 • La llista d'activitats possibles amb aquesta eina és molt llarga. en aquest mateix blog, podeu veure'n alguns exemples:


Quan vaig començar a treballar sistemàticament l'oral, ja fa mols anys, ho feia amb aquells aparells de cassets. Els alumnes tenien tots una cinta on havien d'enregistrar les seves produccions orals durant el curs, com una mena de "llibreta d'oral". Quina feinada! el que em (ens) resultava un calvari era que mai no sabíem si les cintes estaven posades d'una cara o d'una altra i quina era la direcció de la gravació. Moltes vegades es van enregistrar documents a sobre d'altres gravacions !
Desprès de tots els meus assajos plens de voluntarisme, les Noves Tecnologies m'han posat a l'abast aquesta petita i potent eina i des que la vaig provar no he parat d'utilitzar-la i d'animar els professors de llengua perquè també ho facin.

Continuarà...