dimarts, 5 de maig de 2009

El PEL a l'Aula d'Acollida

El Portfolio Europeu de les LLengües (PEL) és una eina molt potent. I no és una cosa només per les classes d'anglès, ho és per totes les llengües estrangeres que s'aprenen i a les Aules d'Acollida el que s'aprèn és català com a llengua estrangera. 
Personalment,  i des de fa molts anys, només li veig avantatges. Seguint les directrius del Consell d'Europa quant a l'aprenentatge i l'ensenyament de llengües estrangeres dins del Marc Comú Europeu de Referència, cada vegada s'extén més l'ús del PEL a les aules d'anglès i francès de Primària i Secundària i també a les Escoles Oficials d'Idiomes, però la seva implantació a les Aules d'Acollida encara costa. Tot i així, de mica en mica, es van fent cursos de formació de Tutors per familiaritzar-los i animar-los a utilitzar-lo.
Vaig participar a una d'aquestes formacions, convidada pels Assessors LIC del Eixample de Barcelona. Allà vaig explicar la meva experiència amb el PEL, primer, a les classes de francèsi els últims anys,  a la l'Aula d'Acollida i sobre tot les raons de força per utilitzar el PEL a aquestes últimes. Us en faig un resum:

10. Raons + 1 per utilitzar el PEL a les Aules d'Acollida

 1. Perquè ajuda a clarificar els objectius de l'aprenentage.
 2. Perquè augmenta la transparència i la coherència de l'ensenyament.
 3. Perquè identifica les competències que s'estan treballant o aprenent.
 4. Perquè permet disposar d'un llenguatge comú.
 5. Perquè estimula la reflexió i  l'auto-avaluació.
 6. Perquè incrementa la responsabilitat de l'alumne.
 7. Perquè fomenta la motivació a aprendre llengües.
 8. Perquè valora el plurilingüisme i la competència plurilingüe.
 9. Perquè ajuda a construir espais de convivència lingüistica.
 10. Perquè pot generar un document acreditatiu.
i un últim argument: perquè l'estan utilitzant gairebé a tots els programes europeus d'innovació en l'ensenyament de les llengües estrangeres.  

QUIN suport físic ha de tenir el PEL?

Podem guiar-nos dels models oficials(en totes les llengües de l'Estat i amb guies didàctiques per cada nivell) però, al menys pel que fa  a la Secundària, els materials són pocs àgils. És millos que cada alumne tingui un dossier o una carpeta individual (a l'Aula d'Acollida) per a les tasques escrites i un arxiu audio (a l'ordinador de l'A.A.) on anirà enmagatzemant les seves produccions i les seves auto-avaluacions etc.

DE QUI és el PEL?

És de l'alumne i de l'alumna. És important que vagin adquirint consciència de la seva importància i de la seva continuïtat al llarg del seu aprenentatge de les llengües.

QUAN s'ha de treballar el PEL? Amb quina frequüència?

Treballar el PEL no hauria de suposar CAP activitat extra ni diferent de les activitats comunicatives que ja es realitzan a les classes de l'A.A. Pot suposar una sessió mensual(més o menys desprès de cada Unitat didàctica)  de reflexió, clarifiació, auto-avaluació, discussió i classificació del que s'ha fet.

COM treballar el PEL?

Repertori no exhaustiu d'idees i consells:

 • Treballar sempre que es pugui amb altres professors de llengües del centre.
 • Fer un inventari  previ de totes les activitats comunicatives que ja es fan a l'aula i analitzar a quins descriptors del Marc es corresponen.
 • Començar, el primer any,  per les activitats de la Biografia Lingüística i el Dossier. No oblidar el Dossier oral, enregistrar les produccions per poder avaluar la progressió.
 • Dissenyar activitats que responguin a les competències descrites al MECR 
 • Posteriorment, el segun any, quan tingueu més  seguretat, treballar el Passaport (auto-avaluació formativa, familiarització amb els descriptors, etc.)
 • Aprofitar totes les activitats comunicatives que es fa a l'A.A. per reflexionar sobre el que s'ha après...

Un altre dia posaré exemples d'activitats que estan treballades en la perspectiva del PEL. Alguns els teniu ja descrits als posts on explico els passos per fer l'entrevista i el de l'exposició oral

Sóc conscient de que tot això és un projecte a llarg termini. Però ja se sap, pas a pas, fent i desfent es va avançant.

Abans de fer-vos la llista de links interessants, us he d'advertir que no us penseu que això del Portfolio és una cosa només per les classes d'anglès! Ho és per totes les llengües estrangeres que s'aprenen i a les Aules d'Acollida el que s'aprèn és català com a llengua estrangera. Us convido doncs, a fer les trasferències a les classes de l'Aula d'Acollida de les activitats que us inspirin els blogs següents:Com sempre, els links els aniré afegint a mesura que els vagi descobrint.

Us deixo, a més, el document que vaig passar a la sessió de formació per si us serveix:


Ànims!