divendres, 15 de febrer de 2008

Per què he fet la vaga?


 • perquè estic en contra de les Bases per una Llei d'Educació de Catalunya sobre tot perquè el document apunta en la direcció que la millora de l'ensenyament és la millora de la gestió de l'ensenyament . No estic en contra de la millora de la gestió, però penso que la millora de l'ensenyament, en primer, primer, primer lloc, passa per abocar-hi més diners en recursos humans
 • perquè no crec que l'autonomia dels centres sigui la solució al suposat fracàs escolar
 • perquè donar major poder a les juntes directives pot derivar en arbitrarietats i amiguisme però no en qualitat de l'ensenyament
 • perquè el model de director-gestor, pot generar, en els professors del centre, adhesions, submissions i silencis molt perillosos
 • perquè si el Claustre de Professors i el Consell Escolar perden importància, s'anul·la definitivament la implicació i la participació del professorat (que ja en aquests moments és escassa)
 • perquè any darrere any, des de la implantació de la LOGSE, les condicions laborals del professors de secundària han anat empitjorant (ens toca donar matèries que no són la nostra, sense cap preparació; ens toca més fer una funció de vigilants, repressors, psicòlegs, assistents socials, policies, que no pas de professors, és a dir, no podem, en bones condicions transmetre i desvetllar coneixements)
 • perquè, tot i haver-nos obligat a ser més vigilants que ensenyants, se'ns atribueix part de la responsabilitat en el suposat fracàs escolar (qui és el responsable intel·lectual de la, aquesta sí fracassada, LOGSE?)
 • perquè no s'han explicat bé les conclusions de l'informe PISA pel que fa als resultats en l'escola pública que, contràriament al que es fa creure, en surt bastant ben parada respecte a la privada concertada), vegeu-ne aquí l'anàlisi que en fa la CGT!
 • perquè la majoria dels mitjans de comunicació han estat contra nosaltres (en el programa de Josep Cuní (com sempre, demagògic i ampul.lós) articles d'opinió i l'editorial de la Vanguardia , el programa de TV2 "59 segons"(en una edició vergonyosa i mono-color que en comptes d'un debat va ser un acte d'inaguantable fidelitat al conseller i en el curs del qual se'ns va ridiculitzar, menysprear, gairebé insultar...)
 • perquè era una vaga unitària
 • perquè tot i que els sindicats ja fa temps que m'han decebut molt, el dia 15 volia comptar entre els que manifestaven el seu malestar i no entre els que -molts per raons més econòmiques que ideològiques - es quedaven als instituts sense fer ni classe ni protesta.
 • perquè no crec en el projecte d'aules "especials" per immigrants
 • perquè estic en contra de supressió d'hores de llengua catalana i castellana i filosofia en el projecte de nou Batxillerat
 • perquè fa molt temps que estic indignada per com es porten les coses de l'ensenyament
 • perquè l'escola privada concertada no rep alumnes amb la mateixa diversitat i complexitat que els que rebem a l'escola pública
 • perquè crec que un ensenyament públic de qualitat i d'excel.lència és possible si es posen els medis materials i humans
 • perquè crec en l'escola publica i en la seva diversitat enriquidora
 • perquè crec i estimo la meva professió
 • per dignitat
No es veritat , com han dit molts diaris, que la jornada fos de quasi normalitat a les aules. Al contrari, crec que el seu èxit ha estat rotund i ha sorprès fins i tot els propis convocants.

Senyors dels sindicats, preneu bona nota del nostre profund malestar i treballeu més: escolteu-nos més, passeu més pels centres, oblideu completament el tema dels vostres vots i els vostres protagonismes per trobar-hi solucions conjuntes i de forma unitària.

Senyor Conseller, a quin aspecte de la millora de l'ensenyament, projecte solidari o ONG aniran a parar els mils d'Euros que ens descomptaran als professors pel dia de vaga? Com que són diners públics penso que la resposta també hauria de ser pública.

Gràcies Mònica, tu al menys vas deixar parlar llargament les dues parts en els teus dos programes dedicats al tema.

Potser aquest post no interessa a ningú (ni als professors que l'han fet ni, encara menys al qui no l'han fet) però necessitava escriure'l.

Ai, una cosa més. Si el conseller Maragall presentés com a Treball de Recerca de Batxillerat la seva explicació sobre les Bases, si el presentés com ho va fer a "59 segons" o a "La Nit al Dia", caòticament, monòtonament i desestructurada... no aprovaria. Així de senzill.

I si ho anés a explicar a una classe de l'ESO, directament se'l menjarien.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada